ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – indywidualne poradnictwo zawodowe

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na realizację usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu pogłębioną diagnozę sytuacji, potencjałów i potrzeb zawodowych Uczestników Projektu w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g916/20 pt. Akcja Aktywizacja” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Zał. 1 – Formularz ofertowy
  2. Rozeznanie rynku

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *