ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – szkolenie „Pracownik obsługi biurowej”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik Obsługi Biurowej” oraz egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.00-14-g916/20 pt. „Akcja Aktywizacja” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  1. zał. 1 Formularz zgłoszeniowy
  2. Zapytanie ofertowe
  3. Informacje

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *