ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – warsztaty aktywizacji społecznej

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie Warsztatów aktywizacji społecznej dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.00-14-g916/20
pt. „Akcja Aktywizacja” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Zał. 1 Formularz ofertowy
  2. Rozeznanie rynku

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *