Zapraszamy do udziału w projekcie „Zmiana na lepsze”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Zmiana na lepsze”.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób z niepełnosprawnościami z obszarów w gminach poniżej progu defaworyzacji w woj. mazowieckim.

W Projekcie będą realizowane następujące formy wsparcia:
a. Identyfikacja problemów, potencjałów, predyspozycji, zasobów i potrzeb uczestników projektu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;
b. Grupowy trening interpersonalny;
c. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”;
d. Pośrednictwo pracy;
e. Stypendium szkoleniowe (dla Uczestników biorących udział w kursach zawodowych);
f. Staż zawodowy u pracodawców;
g. Stypendium stażowe (dla Uczestników biorących udział w stażach zawodowych);
h. Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty.

Zainteresowanych prosimy o składanie niżej wymienionych dokumentów (drogą pocztową lub osobiście) w Biurze Projektu: ul. Młynarska 10/U-11, 26-200 Radom.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załącznik-nr-1

Załącznik-nr-2

Załącznik-nr-3

Załącznik-nr-4

Załącznik-nr-5

Załącznik-nr-6

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *